II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie"

Serdecznie zapraszamy na drugą konferencję z cyklu „Komunikacja w medycynie”, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2017 r. w Warszawie.

Patronat honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja prof. Mirosław Wielgoś Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Patronat honorowy nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.

Zeszłoroczne spotkanie osób zajmujących się problematyką porozumiewania się z pacjentem zostało przyjęte z dużym entuzjazmem. Był to czas interdyscyplinarnej dyskusji przedstawicieli wielu dyscyplin badawczych oraz okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy o dobrych praktykach komunikacyjnych i dydaktycznych w Polsce i na świecie.

Konferencja w 2016 r. pokazała ogromną potrzebę mówienia o różnorodnych problemach dotyczących komunikacji w medycynie. W odpowiedzi na tę potrzebę zapraszamy na dwudniową konferencję, która będzie złożona z trzech głównych części:

1) naukowo-badawczej – skupiającej naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), a szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem;

2) dydaktycznej – obejmującej wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych;

3) warsztatowo-szkoleniowej – skierowanej głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.

 

W programie przewidujemy:

·         wykłady zaproszonych gości

·         obrady w sesjach tematycznych, dotyczących takich zagadnień, jak:

-  medyczne, psychologiczne, socjologiczne, językowe i prawne aspekty rozmowy z pacjentem

-  perspektywy rozwoju medycyny narracyjnej w Polsce

-  badania nad kompetencjami zdrowotnymi (ang. health literacy) Polaków

-  metody nauczania komunikacji na polskich i zagranicznych uczelniach medycznych

·         sesję plakatową dla studentów i młodych badaczy komunikacji

·         warsztaty, czyli komunikacja medyczna w praktyce

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Abstrakty wystąpień nie dłuższe niż 300 słów prosimy przysyłać na adres: komunikacjamedyczna@gmail.com. Zachęcamy także do zgłaszania propozycji poprowadzenia warsztatów z zakresu komunikacji w medycynie.

Na zgłoszenia warsztatów czekamy do 30 czerwca 2017 r. Abstrakty referatów i plakatów można przysyłać do 15 września 2017 r.