IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie"

Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej konferencji z cyklu „Komunikacja w medycynie”, organizowanej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,

która odbędzie się 29 listopada 2019 r.

Chcielibyśmy ponownie spotkać się w gronie osób zaangażowanych w rozwój kształcenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych oraz badaczy komunikacji medycznej. W tym roku w sposób szczególny zachęcamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień dotyczących nowych perspektyw badawczych i dydaktycznych w komunikacji medycznej. Nie jest to jednak wyczerpująca lista tematów możliwych do podjęcia podczas obrad. 


Pod patronatem honorowym JM Prof. Mirosława Wielgosia, Rektora WUM.

Studium Komunikacji Medycznej WUM

www.skmwum.pl


Oto nasze propozycje:

1. Część dydaktyczna – zapraszamy dydaktyków wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych; zagadnienia szczegółowe to m.in.: tworzenie i rozwijanie programu nauczania w zakresie komunikacji medycznej, metodyka nauczania kompetencji komunikacyjnych,  centra symulacji medycznych jako przestrzeń nauczania kompetencji komunikacyjnych.

2. Część naukowo-badawcza – zapraszamy naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji medycznej, społecznej, językowej, szczególnie te dotyczące różnych płaszczyzn porozumiewania się z pacjentem; zagadnienia szczegółowe to m.in.: psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania komunikacji z pacjentem oraz jego rodziną, komunikacja zpacjentem z określonymi dysfunkcjami i potrzebami, komunikacja z pacjentem i kształcenie kompetencji komunikacyjnych w perspektywie różnic międzykulturowych oraz w ujęciu glottodydaktycznym, akty komunikacji między różnymi podmiotami w medycynie (m.in. komunikacja w zespole terapeutycznym). 


Nadsyłanie propozycji wystąpień i plakatówdo 16 października 2019 

Powiadomienie o przyjęciu wystąpienia lub plakatu – do 25 października 2019

Publikacja programu konferencji– do 5 listopada 2019 

Zgłaszanie udziału biernego – do 20 listopada 2019