Komitet naukowy

Komitet Naukowy:

prof. Zbigniew Gaciong

prof. Barbara Górnicka

prof. Andrzej Górski

prof. Renata Grzegorczykowa

prof. Katarzyna Kłosińska

prof. Marek Kulus

prof. Andrzej Markowski

prof. Tadeusz Parnowski

prof. Tomasz Pasierski

ks. prof. Wiesław Przyczyna

prof. Zbigniew Szawarski

prof. Jan Tatoń

prof. Marcin Wojnar

prof. Piotr Zaborowski