Komitet naukowy

Komitet naukowy

prof. Zbigniew Czernicki

prof. Jan Doroszewski

prof. Zbigniew A. Gaciong

prof. Barbara Górnicka

prof. Andrzej Górski

prof. Renata Grzegorczykowa

prof. Joanna Jurewicz

prof. Katarzyna Kłosińska

prof. Marek Kulus

prof. Jerzyl Majkowski

prof. Andrzej Markowski

prof. Roman Ossowski

prof. Tomasz Pasierski - przewodniczący

ks. prof. Wiesław Przyczyna

prof. Zbigniew Szawarski

prof. Marcin Wojnar

prof. Piotr Zaborowski