Komitet naukowy

Komitet naukowy

prof. Jarosław Barański

prof. Jan Doroszewski

prof. Andrzej Górski

prof. Renata Grzegorczykowa

prof. Katarzyna Kłosińska

prof. Marek Kulus

prof. Krzysztof Owczarek

prof. Jerzy Majkowski 

prof. Andrzej Markowski

prof. Roman Ossowski

prof. Tadeusz Parnowski

prof. Tomasz Pasierski - przewodniczący

prof. Włodzimierz Piątkowski

ks, prof. Wiesław Przyczyna

prof. Zbigniew Szawarski

prof. Edward Towpik

prof. Piotr Zaborowski