Opłata konferencyjna

Seminarium organizowane w 2020 r. jest bezpłatne dla wszystkich uczestników.