Program

Seminarium 

„Komunikacja w medycynie online. 

Doświadczenia nauczania kompetencji komunikacyjnych na odległość”

sobota 7 listopada 2020 r. godz. 10.00-16.15

(aplikacja MS Teams)

 

PROGRAM SEMINARIUM

9.45-10.00      Otwarcie seminarium, powitanie uczestników

Nauczanie zdalne w naukach medycznych – doświadczenia na świecie i w Polsce

Prowadzący sesję: prof. Tomasz Pasierski

10.00-10.30    dr JANUSZ JANCZUKOWICZ (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Dydaktyka w naukach biomedycznych w okresie pandemii z perspektywy międzynarodowej

10.30-10.50    dr hab. ALDONA KATARZYNA JANKOWSKA (CM UMK w Bydgoszczy), Czy zdalne kształcenie kompetencji komunikacyjnych w medycynie może być efektywne?

10.50-11.10    dr PATRYCJA MARCINIAK-STĘPAK, dr KATARZYNA CIEŚLAK (UM w Poznaniu) Korzyści i zagrożenia związane z nauczaniem komunikacji we współpracy z SP w trybie zdalnym

11.10-11.30    dr AGATA STALMACH-PRZYGODA (CM UJ), Zdalne egzaminy OSCE

11.30-11.50    dr ANTONINA DOROSZEWSKA (WUM), Zdalnie czy w ogóle – oto jest pytanie

11.50-12.30    Dyskusja i przerwa 

 

Metody aktywizacji studentów w zdalnym nauczaniu komunikacji medycznej

Prowadzące sesję: dr Katarzyna Jankowska (CM UMK), dr Antonina Doroszewska (WUM)

12.30-12.45    dr MAGDALENA WITT, (UM w Poznaniu),  dr ALEKSANDRA BOJARSKA (Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust, Department of Anaesthesia), Nauczanie komunikacji w warunkach kształcenia zdalnego 

12.45-13.00    mgr MARIA LIBURA (CM UWM w Olsztynie), Jak ratować interaktywność ćwiczeń na platformach zdalnych. Doświadczenia i uwagi praktyczne

13.00-13.15    mgr WOJCIECH ORONOWICZ-JAŚKOWIAK (WUM), Propozycja gry dydaktycznej Esteville jako narzędzia wspomagającego kształcenie kompetencji komunikacyjnych

13.15-13.30    dr TOMIRA CHMIELEWSKA-IGNATOWICZ (UKSW), Nauczanie zdalne komunikacji z wykorzystaniem fragmentów filmów fabularnych

13.30-13.45    dr AGNIESZKA OLCHOWSKA-KOTALA (UM we Wrocławiu), Bajka terapeutyczna na temat COVID-19: edukacyjna i terapeutyczna rola procesu twórczego

13.45-14.00    NINA KARPIŃSKA (SKN Edukacji Medycznej WUM), Nauczanie komunikacji medycznej on-line – perspektywa studenta

14.00-14.30    Dyskusja i przerwa

 

Relacja z pacjentem w nauczaniu zdalnym i praktyka terapii online 

Prowadząca sesję: dr Marta Chojnacka Kuraś (UW)

14.30-14.45    dr hab. OLGA JAUER-NIWOROWSKA, mgr ANNA LIS-SKOWROŃSKA (UW), Dydaktyka dyzartrii i dysfagii a terapia online w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

14.45-15.00    dr hab. JAROSŁAW BARAŃSKI (UM we Wrocławiu), Techniki rozmowy w komunikacji lekarz – pacjent 

15.00-15.15    dr MAGDALENA ZABIELSKA (UAM w Poznaniu), „Podróż pacjenta”, „Co myśli  twój  pacjent?”,  „O byciu pacjentem”: Perspektywa pacjenta na zajęciach ze studentami uczelni medycznych na podstawie materiałów o charakterze innym niż instruktażowy 

15.15-15.30    mgr ANETA MACHNIO, Człowiek na receptę, czyli nauczanie kompetencji komunikacyjnych w oparciu o relacje. Zdalne nauczanie komunikacji poza uczelnią medyczną.

15.30-16.15    Dyskusja

 

16.15               Zakończenie seminarium 

 

ORGANIZATORZY

Studium Komunikacji Medycznej WUM

Zespół Naukowo-Dydaktyczny Komunikacji Medycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej

Instytut Języka Polskiego UW

Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej WUM

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Antonina Doroszewska

dr hab. Katarzyna Jankowska

dr Marta Chojnacka-Kuraś

mgr Magdalena Szwalgin

mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak