Program


IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Komunikacja w medycynie”

29 listopada 2019 r. 

Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM

ul. Żwirki i Wigury 63, sala nr 8

 

Patronat Honorowy

Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Mirosława Wielgosia

 

od 8:30   rejestracja uczestników

 

9.00-10.30          WARSZTATY

 • dr hab. Joanna Pazik, mgr Anna Rudecka, Grupa Balinta, s. 124 CBI
 • dr Aldona Katarzyna Jankowska, mgr Oliwia Kowalczyk, mgr Maria Libura, Interaktywna bajka jako narzędzie komunikacji z dzieckiem chorym, s. 125 CBI, warsztat rozpocznie się o 9:30
 • mgr Aleksandra Włodarczak, Głuchy pacjent – specyfika pracy i komunikacja, s. 127 CBI

10.45-11.00       otwarcie konferencji

 

11.00-12.45       WYKŁADY PLENARNE: KOMUNIKACJA MEDYCZNA DZIŚ I JUTRO, sala 8 CBI

prowadzący sesję: prof. Marcin Wojnar


 • prof. Piotr Zaborowski (WUM), Komunikacja z pacjentem: słowa w krainie obrazów
 • prof. Zbigniew Czernicki (Collegium Mazovia), Komunikacja z pacjentem i jego rodziną w krańcowo trudnych sytuacjach medycznych
 • dr Aldona Katarzyna Jankowska (CM UMK), Komunikacja medyczna – definicja, krótka historia, teraźniejszość i dążenia pasjonatów
 • dr Antonina Doroszewska (WUM), Instytucjonalizacja i profesjonalizacja komunikacji medycznej w Polsce 
 • prof. Tomasz Pasierski (WUM), Komunikacja we wspólnym podejmowaniu decyzji

12.20-12.45       dyskusja

 

12.45-13.45       obiad i sesja plakatowa

 • prof. Olga Jauer-Niworowska, mgr Anna Lis, mgr Przemysław Skowroński (Szpital Czerniakowski), Komunikacja pacjent – zespół terapeutyczny w dyzartrii i konwersji 
 • dr Magdalena Zabielska, dr Magda Żelazowska-Sobczyk, Opisy przypadku z dziedzin kliniczno-diagnostycznych oraz psychologii/psychiatrii –  porównanie wybranych elementów strukturalno-leksykalnych
 • mgr Magdalena Mikulska (Fundacja im. Księdza Jana Kaczkowskiego), Uczenie poprzez doświadczenie. Kompleksowe szkolenie komunikacyjno-rozwojowe dla studentów medycyny na przykładzie sopockiego areopagu etycznego 2019
 • dr Olga Przybyla (UŚ), Dar rozmowy. Humanistyczny wymiar umiejętności komunikowania się z pacjentami
 • mgr Karolina Napiwodzka (UAM), Relacja lekarz – pacjent w polskim systemie opieki zdrowotnej – wyzwania z perspektywy etyki medycznej
 • dr Adam Ostolski (UW), Rola wyobraźni socjologicznej w komunikacji lekarza z pacjentem  

 

13.45-15.00       SESJA I: STANDARDY W KOMUNIKACJI MEDYCZNEJ – PRAKTYKA I DYDAKTYKA,

sala 8 CBI

prowadzący sesję: prof. Zbigniew Gaciong, prof. Tomasz Pasierski


 • lek. Martyna Borowczyk (UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu), Lekcje o relacjach w medycynie – zadani sobie, dani sobie
 • dr Grzegorz Witkowski, mgr Aleksandra Iwanicka, prof. Kamil Torres (UM w Lublinie), Scenariusz symulacyjny czy play role? Jak uczyć wykorzystania protokołu ISBAR studentów kierunku lekarskiego?
 • mgr Anna Żądło (CM UJ), Nauczanie komunikacji medycznej studentów obcojęzycznych i dwujęzycznych (podejście CLIL)
 • mgr Zbigniew Kowalski (Komunikacjazpacjentem.pl), Światowe trendy w komunikacji medycznej

14.45-15.00          dyskusja 

13.45-15.00       SESJA II: JĘZYK W KOMUNIKACJI MEDYCZNEJ, s. 128 CBI
prowadzący sesję: prof. Piotr Zaborowski

 • dr hab. Jacek Wasilewski (UW), Przystępny język a budowanie zaufania do lekarza
 • dr Agnieszka Olchowska-Kotala (UM we Wrocławiu), Komunikowanie ryzyka wystąpienia efektów ubocznych terapii
 • dr Magdalena Zabielska (UAM), dr Magda Żelazowska-Sobczyk (UW), „Miałam dwie mamy – jedną aktywną, wesołą, uśmiechniętą, a drugą – bierną i smutną”. Dyskurs opisów przypadku z zakresu psychologii i psychiatrii w ujęciu narracyjnym 
 • dr Marta Chojnacka-Kuraś (UW), Rak i metafora. Choroba nowotworowa w konwencji kryminalistycznej w książce „Oskarżony rak. Śledztwo kryminalne” Davida Khayata

14.45-15.00          dyskusja 

 

15.00-15.30       kawa

 

 

15.30-17.00       SESJA III: STANDARDY W KOMUNIKACJI MEDYCZNEJ – PRAKTYKA I DYDAKTYKA, sala 8 CBI

prowadzący sesję: dr Katarzyna Jankowska


 •  mgr Katarzyna Nowak, mgr Magdalena Fudała (Biuro Karier WUM), Kompetencje komunikacyjne studentów kierunków medycznych z perspektywy doradców kariery
 • dr Agata Stalmach, dr Łukasz Małecki (CM UJ), Strategie komunikowania błędu medycznego – badanie pilotażowe
 • dr Krzysztof Laudanski (University of Pensylvania), Zastosowanie symulacji do poprawy komunikacji zespołu operacyjnego w warunkach kryzysowych
 • mgr Anna Studniczek (UKSW), Empatyczna komunikacja z matkami wcześniaków poprzez peer councelors na przykładzie Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Rush Medical Center w Chicago
 • dr Agnieszka Janiak (Dolnośląska Szkoła Wyższa), Protokół OPIEKUN – zalecenia komunikacyjne dla personelu medycznego w wypadku poronienia i śmierci okołoporodowej

16.45-17.00          dyskusja

 

15.30-17.00       SESJA IV: JĘZYK, KOMUNIKACJA I NOWE MEDIA, sala 128 CBI
prowadzący sesję: dr Marta Chojnacka-Kuraś 

 • mgr Iwona Kiersnowska (WUM), lek. Marta Florea (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim), Jak wykorzystać aplikacje na smartfona w praktyce lekarza i położnej podczas prowadzenia ciąży oraz w trakcie porodu i karmienia piersią, czyli czy ciąża bez smartfona to ciąża zagrożona?
 • dr Aleksandra Nowakowska-Kutra (UKW w Bydgoszczy), Autonarracje matek w grupach wsparcia na Facebooku jako sposób radzenia sobie w sytuacji trudnej na przykładzie porodu i połogu
 • mgr Marlena Kaźmierska (UAM), Bariery komunikacyjne w relacji lekarz ginekolog – pacjentka na przykładzie (głosu) kobiet chorych na endometriozę (w Polsce)
 • lek. Agata Leśnicka, Komunikacja z i o LGBT
 • dr Urszula Okulska (UW), Rola nowych mediów w ochronie zdrowia psychicznego. Analiza lingwistyczna czatu internetowego Stop-Suicide

16.45-17.00          dyskusja

 

17.00-17.30       przerwa kawowa

 

17.30-18.30       SESJA V: KOMUNIKACJA W PRAKTYCE MEDYCZNEJ, sala 8 CBI
prowadząca sesję: prof. Katarzyna Kłosińska

 • dr hab. Joanna Pazik (WUM), O grupach Balinta 
 • dr Katarzyna Broczek, Jak nie rozmawiać z pacjentem w podeszłym wieku?
 • dr Krzysztof Grzyliński (AKM), Akademia Komunikacji Medycznej
 • Leszek Denkiewicz (AKM), Monitorowanie doświadczeń pacjentów on-line jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia

18.30-18.45          dyskusja

 

18.45                     zakończenie konferencji