Warsztaty

W czasie Konferencji odbędą się trzy warsztaty - w godzinach 9:10:30.

1. Grupa Balinta, dr hab. J. Pazik, mgr A. Rudecka

„W komunikacji nie chodzi tylko o mówienie i słuchanie, lecz głównie o rozumienie tego, co zostało powiedziane – i, w wielu przypadkach, tego, co nie zostało powiedziane.”
            Richard Branson

„Spotkanie dwóch osób jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych: jeśli jest jakaś reakcja, obie są transformowane.”    
            Carl Jung
Cel warsztatu:
    Prezentacja stworzonej w latach 50-tych przez Michaela Balinta, znanego brytyjskiego lekarza i psychoanalityka, metody umożliwiającej głębsze zrozumienie procesów zachodzących w relacji lekarz-pacjent poprzez:
•    uświadomienie sobie psychologicznych aspektów relacji
•    poradzenie sobie z trudnymi emocjami pojawiającymi niekiedy się w relacjach
•    refleksja nad procesami zachodzącymi w relacji
•    zobaczenie relacji z wielu różnych perspektyw
•    zwrócenie uwagi zarówno na komunikaty werbalne jak i niewerbalne.
Czas trwania:  90 minut
Liczebność grupy: 8-12 osób

2. Interaktywna bajka jako narzędzie  komunikacji z dzieckiem chorym, dr  K.Jankowska, mgr O. Kowalczyk, mgr  M. Libura

Świat dziecka przewlekle lub poważnie chorego różni się od świata dziecka zdrowego. Jest to szczególnie widoczne m.in  np w onkologii dziecięcej. Choroba zwykle ogranicza kontakty i relacje dziecka z rówieśnikami, zawęża doświadczane przez nie obszary i zamyka dziecko w specyficznej rzeczywistości szpitala, wizyt lekarskich, opieki domowej, wyników badań i procedur medycznych. Lekarze i  wszyscy pracownicy opieki medycznej stają się ważnymi postaciami w życiu chorego dziecka. Interaktywne bajki mogą być doskonałym narzędziem pozwalającym porozumieć się z dzieckiem i w dostępny jemu sposób odpowiedzieć na stawiane sobie przez nie pytania. Stworzone bajki są  szansą pełniejszego usłyszenia dziecka i zobaczenia jego świata.
Celem warsztatu jest  pokazanie szerokich możliwości komunikacyjnych, które daje  tworzenie bajek i aktywny udział uczestników w ich tworzeniu warunkujący kształcenie kompetencji w tym zakresie.

Metody - w trakcie warsztatu po ustaleniu tematów  uczestnicy w zespołach 2-3 osobowych  stworzą bajki, wspierające porozumienie z chorym dzieckiem
Materiały  - arkusze, klipy filmowe
Ewaluacja  - wspólna analiza stworzonych utworów i ich potencjalnych zastosowań w praktyce klinicznej

3. Głuchy pacjent - specyfika pracy i komunikacja, mgr A. Włodarczyk

Podczas warsztatów zostanie przedstawiony świat g/Głuchych i słabosłyszących od strony społeczno-kulturowej. Uczestnicy dowiedzą się, jak komunikować się z pacjentami, którzy nie odbierają świata dźwiękowo i komunikacja werbalna jest znacznie utrudniona lub niemożliwa. Nauczą się podstawowych zwrotów w polskim języku migowym. Dowiedzą się, jak pisać do pacjenta g/Głuchego. Poznają zasady savoir-vivre z osobami słabosłyszącymi i g/Głuchymi.