Zgłoszenia i abstrakty

Zgłoszenie

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza (w zakładce Formularz rejestracyjny).

Osoby, które chcą wziąć czynny udział w konferencji prosimy o przysyłanie abstraktów wystąpień, nie dłuższych niż 300 słów na adres: komunikacjamedyczna@gmail.com.

Uprzejmie prosimy, by abstrakty zawierały następujące elementy: wprowadzenie, rozwinięcie, wyniki, dyskusja, wnioski.

Abstrakty referatów i plakatów można przysyłać do 13 października 2018 r. Informacja o zaakceptowaniu abstraktu do sesji prezentacji ustnych lub posterowej zostanie przesłana do 25 października 2018 r.


Rejestracja dla uczestników biernych jest otwarta do 22 listopada 2018 r.


Sesja plakatowa


Organizatorzy przewidują sesję plakatową. Do udziału w sesji posterowej zapraszamy szczególnie studentów.