Zgłoszenia i abstrakty

Zgłoszenie

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza (w zakładce Formularz rejestracyjny).

Osoby, które chcą wziąć czynny udział w konferencji prosimy o przysyłanie abstraktów wystąpień, nie dłuższych niż 300 słów na adres: komunikacjamedyczna@gmail.com.

Abstrakty referatów i plakatów można przysyłać do 15 września 2017 r. Informacja o zaakceptowaniu abstraktu do sesji prezentacji ustnych lub posterowej zostanie przesłana do 25 września 2017 r.


Sesja plakatowa


Organizatorzy przewidują sesję plakatową, na której można będzie zaprezentować prace związane z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania komunikacji z pacjentem. Do udziału w sesji posterowej zapraszamy szczególnie studentów.