Komitet naukowy

Komitet naukowy

prof. Zbigniew Czernicki

prof. Jan Doroszewski

prof. Andrzej Górski

prof. Renata Grzegorczykowa

prof. Joanna Jurewicz

prof. Katarzyna Kłosińska

prof. Andrzej Markowski

prof. Tomasz Pasierski - przewodniczący

ks. prof. Wiesław Przyczyna

prof. Zbigniew Szawarski

prof. Marcin Wojnar

prof. Piotr Zaborowski