Opłata konferencyjna

Opłata


Dzięki staraniom organizatorów możemy obniżyć wysokość opłaty konferencyjnej!!!

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Należy ją wpłacić najpóźniej do 6 października br. Po 6 października opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: udział w sesjach i w wybranym warsztacie, obiady, przerwy kawowe, materiały konferencyjne.

Studenci mogą uczestniczyć w konferencji bezpłatnie, muszą się jednak zarejestrować. Rejestracja zapewnia studentom udział w obradach podczas obu dni konferencji oraz materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiad drugiego dnia konferencji (sobota). Liczba miejsc dla studentów, które gwarantują materiały konferencyjne i udział w sesjach kawowych oraz obiad jest ograniczona. Uprzejmie informujemy, że miejsce dla studentów z pełnym pakietem konferencyjnym są już zajęte. 


Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dane do przelewu:


Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

nr konta: 76 1160 2202 0000 0003 0814 2149

Faktura

Dane do faktury należy podać formularzu rejestracyjnym.