Program

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„KOMUNIKACJA W MEDYCYNIE”

Warszawa 30 listopada - 1 grudnia 2018

Centrum Dydaktyczne WUM

ul. Trojdena 2a, Warszawa

8.00-9.00     rejestracja uczestników

9.00-9.30     otwarcie konferencji, powitanie gości, przedstawienie organizatorów (sala 231 Centrum Dydaktyczne)

9.30-11.00     I sesja: Interdyscyplinarność komunikacji medycznej (sala 231  Centrum Dydaktyczne)

Prowadzący sesję: prof. Marek Kulus, prof. Tomasz Pasierki

 • prof. Tomasz Pasierski (WUM), Zabieg dużego ryzyka
 • dr Jerzy Jarosz (FHO), Komunikacja w opiece paliatywnej
 • dr Grzegorz Cebula (CM UJ), O komunikacji w zespole terapeutycznym
 • prof. Joanna Jurewicz (UW), Słowo i ból
 • mgr Zbigniew Kowalski (komunikacjazpacjentem.pl), Kluczowe potrzeby rozwojowe personelu medycznego w zakresie kompetencji społecznych

10.30-11.00   dyskusja

11.00-11.30    przerwa kawowa


11.30-13.00    II sesja: Badania empiryczne nad komunikacją z pacjentem (sala 231 Centrum Dydaktyczne)

Prowadzący sesję: prof. Marcin Wojnar

 • dr Anna Miłoszewska-Kiełbiewska (UW), Kultura komunikacji – kompetencja kluczowa w nowoczesnej opiece zdrowotnej
 • mgr Anna Lis (UW), Studium przypadku pacjenta z dyzartrią z jednostronnego uszkodzenia górnego neuronu ruchowego — doniesienie z badań pilotażowych do rozprawy Pani mgr Anny Lis
 • Leszek Denkiewicz (Next Medica), Monitoring doświadczeń pacjentów narzędziem poprawy relacji personelu medycznego z pacjentami
 • mgr Dorota Minta (Next Medica), Poprawa relacji personelu medycznego z pacjentami na podstawie doświadczeń szpitala. Studium przypadku (z udziałem gości)

12.30-13.00    dyskusja

13.00-14.00    obiad (hol, I piętro Centrum Dydaktyczne)

          Sesja plakatowa

 • Joanna Baranowska, mgr Iwona Kiersnowska, prof. Piotr Węgrzyn (WUM), Kluczowa rola komunikacji w mentoringu okiem studentki Położnictwa
 • Agata Kołodziejczyk (DCO, UMW), Elżbieta Tkaczyszyn-Mika (DCO), Osobowość pacjenta onkologicznego jako moderator sposobu komunikowania się z nim

14.00-15.30  III sesja: Interdyscyplinarność komunikacji medycznej (sala 139, Centrum Dydaktyczne)

Prowadzący sesję: prof. Krystyna Waszakowa

 • dr Katarzyna Jankowska, mgr Oliwia Kowalczyk (CM UMK), Komunikacja z pacjentem w perspektywie medycyny narracyjnej
 • prof. Hanna Serkowska (UW), "The Parallel Chart": narracje lekarzy. Refleksje wokół cyklu "Die ene patiënt" (Ten jeden pacjent) ukazującego się od 2017r. na łamach niderlandzkiego dziennika Volkskrant  
 • prof. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak, dr Magdalena Zabielska (UAM), Czy szpitalny wypis to forma komunikacji? Kogo z kim?
 • dr Beata Szpingier (UAM), O przypadkach polisemii i enantiosemii w przekładzie medycznym polsko-włoskim
 • dr Marta Chojnacka-Kuraś (UW), Słownictwo dotyczące bólu fizycznego i sposoby jego komunikowania w podręcznikach do nauki języka polskiego dla studentów medycyny

15.00-15.30    dyskusja


14.00-15.30 IV sesja: Praktyka wieloaspektowej opieki nad pacjentem (sala 231, Centrum Dydaktyczne)

Prowadzący sesję: prof. Zbigniew Czernicki

 • dr hab. Anna Słysz, mgr Krzysztof Nowak (UAM), Rola kontaktu z lekarzem na różnych etapach życia
 • mgr Karolina Małocha (UMCS), Wpływ stresu na komunikacyjne możliwości dziecka
 • dr Urszula Okulska-Łukawska (UW), Wykorzystanie bajek dla dzieci w terapii rodzinnej zorientowanej na okoliczności śmierci
 • Karolina Radomska, Adam Siwiak (UJ), Komunikacja z kobietą w ciąży zagrożonej lub poronionej
 • lek. mgr Agata Leśnicka (ISPL), Komunikacja w seksuologii

15.15-15.30    dyskusja

15.30-16.00    przerwa kawowa


16.00-17.15 V sesja: Praktyka wieloaspektowej opieki nad pacjentem (sala 231 Centrum Dydaktyczne)

Prowadząca sesję: dr Barbara Baranowska

 • dr Katarzyna Broczek (WUM), Komunikacja z pacjentem w podeszłym wieku
 • mgr Magda Schromová, dr Aleksandra Kalata-Zawłocka (UW), Usługi tłumaczenia na odległość w środowisku medycznym – korzyści i ograniczenia
 • mgr Maria Libura (UWM), Zasady skutecznej komunikacji z dorosłym pacjentem z niepełnosprawnością intelektualną – doświadczenia międzynarodowe
 • mgr Anna Daria Nowicka, Dialog motywujący jako metoda wzmocnienia przymierza terapeutycznego między lekarzem a pacjentem


17.30-19.00    warsztaty:

 • dr Grzegorz Cebula, Komunikacja w zespole terapeutycznym (sala 124, Centrum Dydaktyczne)
 • mgr Justyna Szczygłowska, Szybkie cięcie. Jak przekazywać informacje trudne we właściwy sposób? (sala 126 Centrum Dydaktyczne)
 • dr Marcin Kaczor, dr Antonina Doroszewska, Przekazywanie niepomyślnych informacji, Centrum Symulacji WUM (warsztat tylko dla studentów V, VI rok kierunek lekarski)

1 grudnia (sobota)

9.30-11.00       VI sesja: Nauczanie komunikacji medycznej (sala 231 Centrum Dydaktyczne)

Prowadząca sesję: dr Antonina Doroszewska

 • dr Agata Stalmach-Przygoda (CM UJ), Ewolucja we współpracy z pacjentem - compliance, adherence and concordance. Co to znaczy dla polskich pacjentów i lekarzy?
 • dr Łukasz Małecki (CM UJ), Zanim zaczniesz uczyć. Komunikacja medyczna - wskazania, dawkowanie, interakcje z innymi metodami
 • dr Katarzyna Jankowska (CM UMK), COPERNICUS – model kształcenia kompetencji komunikacyjnych w medycynie
 • lek. Martyna Borowczyk (UMP), O sztuce złotego środka, czyli jak zmiękczyć twardziela, jak wzmocnić wrażliwca

11.00-11.30    przerwa kawowa


11.30-13.00    VII sesja: Nauczanie komunikacji medycznej (sala 231 Centrum Dydaktyczne)

Prowadząca sesję: dr Katarzyna Jankowska

 • lek. Bogumiła Kowalska, lek. Anna Kocurek, dr Agata Stalmach-Przygoda, dr Łukasz Małecki, dr Stanisław Górski, dr Michał Nowakowski (CM UJ), Wpływ sposobu wprowadzenia do kursu komunikacji medycznej na zaangażowanie studentów podczas zajęć praktycznych
 • Barbara Nosal, Magdalena Bubel, Dominik Karch, dr Stanisław Górski, dr Michał Pers, dr Łukasz Małecki, dr Agata Stalmach-Przygoda (CM UJ),  (CM UJ), ”Platforma Edukacyjna – Wywiad Lekarski. Techniki komunikacyjne w medycynie” – multimedialne narzędzie do nauki komunikacji w zbieraniu wywiadu
 • dr Antonina Doroszewska, mgr Agnieszka Oronowicz-Jaśkowiak, mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak, lek. Joanna Michalik (WUM), Szaleństwo czy metoda? E-learning jako jedna z metod w nauczaniu kompetencji komunikacyjnych
 • lek. Michał Pers (CM UJ), Wpływ kursu Komunikacji Klinicznej na postawę skoncentrowaną na pacjencie wśród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

12.30-13.00    dyskusja

13.00-14.00    obiad


14.00-15.30    VIII sesja: Badania empiryczne nad komunikacją z pacjentem (sala 231 Centrum Dydaktyczne)

Prowadząca sesję: dr Marta Chojnacka-Kuraś

 • dr Piotr Daniluk, Współpraca z ubezpieczycielem w zakresie poprawy jakości komunikacji interpersonalnej pacjent – personel medyczny w oparciu o zasadę wzajemności w ubezpieczeniach OC podmiotów leczniczych
 • dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz (UKSW), Ocena jakości komunikacji lekarz-pacjent w opinii lekarzy będących pacjentami onkologicznymi
 • mgr Anna Charko, mgr Mateusz Pawełczuk (Ludzie i medycyna), Pacjenci-innowatorzy – partnerzy dla lekarzy
 • dr Marta Makowska (SGGW), Quantified self i self-tracking dla zdrowia. Wpływ technologii mHealth na kontakty lekarza z pacjentem

15.00-15.30    dyskusja

15.30-16.00 przerwa kawowa


16.00-17.15    IX sesja: Badania empiryczne nad komunikacją z pacjentem (sala 231 Centrum Dydaktyczne)

Prowadzący sesję: mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

 • dr Barbara Baranowska, mgr Iwona Kiersnowska, dr Antonina Doroszewska, prof Piotr Węgrzyn (WUM), Doświadczenia i potrzeby komunikacyjne kobiet rodzących i położnic w kontekście przekonań dotyczących porodu
 • dr Jennifer Castaneda (IMiD), Etyka cnót i etyka troski w kontekście komunikacji w poradnictwie genetycznym
 • dr Agnieszka Pawlak, dr Magdalena Wieczorkowska, dr Paweł Przyłęcki (UMŁ), Nauczanie kompetencji komunikacyjnych w naukach medycznych w środowisku mono- i wielokulturowym
 • dr Agnieszka Olchowska-Kotala (UMW), Sposób przedstawienia informacji o skuteczności terapii a interpretacja tej skuteczności

17.00-17.15    dyskusja

17.15            zamknięcie konferencji (sala 231 Centrum Dydaktyczne)

 

17.30-19.00    warsztaty:

 • dr Agata Stalmach-Przygoda i dr Łukasz Małecki Ocena umiejętności komunikacyjnych (sala 211)
 • mgr Anna Charko, Warsztat design-thinking. Projektowanie obiektów ułatwiających komunikację z pacjentem (sala 210)