Zgłoszenia i abstrakty

Zgłoszenie

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza (w zakładce Formularz rejestracyjny).

Osoby, które chcą wziąć czynny udział w konferencji prosimy o przysyłanie abstraktów wystąpień, nie dłuższych niż 300 słów na adres: komunikacjamedyczna@gmail.com.

Uprzejmie prosimy, by abstrakty zawierały następujące elementy: wprowadzenie, rozwinięcie, wyniki, dyskusja, wnioski.

Abstrakty referatów i plakatów można przysyłać do 10 października 2018 r. Informacja o zaakceptowaniu abstraktu do sesji prezentacji ustnych lub posterowej zostanie przesłana do 25 października 2018 r.


Sesja plakatowa


Organizatorzy przewidują sesję plakatową. Do udziału w sesji posterowej zapraszamy szczególnie studentów.