Organizatorzy

Organizatorami III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Komunikacja w medycynie" są:

 • Studium Komunikacji Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN
 • Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski
 • Pracownia Komunikacji w Medycynie, Collegium Medicum UMK
 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej

Komitet organizacyjny:

 • dr Barbara Baranowska
 • dr Marta Chojnacka-Kuraś - sekretarz
 • dr Antonina Doroszewska - przewodnicząca
 • dr Katarzyna Jankowska
 • mgr Oliwia Kowalczyk
 • lek. Michał Nowosielski
 • lek. Agnieszka Oronowicz-Jaśkowiak
 • mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

http://www.rjp.pan.pl/

http://komunikacjamedyczna.pl/