Seminarium "Komunikacja w medycynie online. Doświadczenia nauczania kompetencji komunikacyjnych na odległość"

Studium Komunikacji Medycznej WUM
Zespół Naukowo-Dydaktyczny Komunikacji Medycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej
Instytut Języka Polskiego UW
Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej WUM

zapraszają do udziału w seminarium
„Komunikacja w medycynie online.
Doświadczenia nauczania kompetencji komunikacyjnych na odległość”,
które odbędzie się w sobotę 7 listopada 2020 r. w godz. 10.00-16.15
(aplikacja MS Teams).


Seminarium jest wydarzeniem „satelitarnym” względem cyklicznej konferencji „Komunikacja w medycynie”, której piąta odsłona zaplanowana jest na listopad 2021 r. Tematem tegorocznego spotkania chcemy uczynić doświadczenia dydaktyczne ostatnich miesięcy, czyli to, jak uczelnie medyczne radziły sobie z kształceniem kompetencji komunikacyjnych w trybie zdalnym, bez kontaktu bezpośredniego ze studentami.
Zapraszamy do zgłaszania wystąpień dotyczących m.in.
•    metod nauczania, które się sprawdziły, i takich, które nie zadziałały,
•    najpoważniejszych wyzwań związanych z kształceniem umiejętności komunikacyjnych na odległość,
•    sposobów prowadzenia zajęć warsztatowych online (realizacji scenariuszy itd.),
•    metod aktywizacji studentów i utrzymywania ich uwagi,
•    sposobów wprowadzania do zajęć perspektywy pacjenta,
•    korelacji między nauczaniem zdalnym a telemedycyną,
•    korzyści i zagrożeń związanych z nauczaniem komunikacji w trybie zdalnym,
•    wrażeń studentów i prowadzących z zajęć realizowanych bez kontaktu bezpośredniego.


Osoby, które chciałyby podzielić się doświadczeniem prosimy o przesyłanie krótkiej informacji o tematyce wystąpienia na adres: komunikacjamedyczna@wum.edu.pl.

Pod koniec października opublikujemy program seminarium.
Zgłoszenia udziału biernego w seminarium przyjmujemy do 5 listopada 2020 r.


Wszystkich uczestników (czynnych i biernych) prosimy o zarejestrowanie się przez formularz dostępny na stronie: http://komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl/content/formularz-rejestracyjny.

Seminarium online odbędzie się w aplikacji MS Teams (nie jest wymagane posiadanie konta ani logowanie; prosimy o zarejestrowanie się w formularzu rejestracyjnym, jak otrzymamy adres mejlowy, dołączymy uczestnika do zespołu, w którym spotkamy się podczas seminarium).