III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie"

Serdecznie zapraszamy na trzecią konferencję z cyklu „Komunikacja w medycynie”, która odbędzie się 30 listopada 2018 r. w Warszawie.

Patronat honorowy nad konferencją obłął Jego Magnificencja prof. Mirosław Wielgoś, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Poprzednie spotkania osób zajmujących się problematyką porozumiewania się z pacjentem zostały przyjęte z dużym entuzjazmem. W czasie dwóch poprzednich edycji konferencji odbyło się wiele interdyscyplinarnych dyskusji, przedstawiciele wielu dyscyplin badawczych wymieniali się doświadczeniami, rozmawiali o dobrych praktykach komunikacyjnych i dydaktycznych w Polsce i na świecie.

Chcielibyśmy, aby w czasie konferencji była przestrzeń na dyskusję w trzech poniższych obszarach:

1) naukowo-badawczym – skupiającym naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), a szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem;

2) dydaktycznym – obejmującym wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych;

3) warsztatowo-szkoleniowym – skierowanym głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.