III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie"III

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie"

Serdecznie zapraszamy na trzecią konferencję z cyklu „Komunikacja w medycynie”, która odbędzie się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2018 r. w Warszawie.

Patronat honorowy nad konferencją obłął Jego Magnificencja prof. Mirosław Wielgoś, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Patronat honorowy nad konferencją obłął Jego Magnificencja prof. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego 

Poprzednie spotkania osób zajmujących się problematyką porozumiewania się z pacjentem zostały przyjęte z dużym entuzjazmem. W czasie dwóch poprzednich edycji konferencji odbyło się wiele interdyscyplinarnych dyskusji, przedstawiciele wielu dyscyplin badawczych wymieniali się doświadczeniami, rozmawiali o dobrych praktykach komunikacyjnych i dydaktycznych w Polsce i na świecie. 

Chcielibyśmy, aby w czasie konferencji była przestrzeń na dyskusję w trzech poniższych obszarach:

1) naukowo-badawczym – skupiającym naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), a szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem; 

2) dydaktycznym – obejmującym wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych; 

3) warsztatowo-szkoleniowym – skierowanym głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.