Konkurs "Dialog na zdrowie"

II edycja

Ogólnopolskiego Konkursu

„Dialog na zdrowie – znaczenie komunikacji w procesie leczenia”

 

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej zaprasza studentów do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę w formie eseju, dotyczącą zagadnień z zakresu komunikacji z pacjentem. Zgłaszane prace powinny mieć charakter interdyscyplinarny, uwzględniać aspekty etyczne, społeczne, psychologiczne i medyczne związane z komunikowaniem się z pacjentem. W pracach można powoływać się na wyniki badań prowadzonych w zakresie komunikacji, ale przede wszystkim należy odwoływać się do własnych doświadczeń i wiedzy zdobytych w kontakcie z pacjentami. Istotne jest, aby w pracach zostały połączone wymiary teoretyczny i praktyczny.

Prace należy zgłaszać w wersji  elektronicznej na adres: dialognazdrowie@komunikacjamedyczna.pl  do dnia 31.08.2017

Nagrody dla zwycięskich prac zostały ufundowane przez Fundację TZMO Razem Zmieniamy Świat.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.komunikacjamedyczna.pl