I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie"

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie" odbyła się 22 października 2016 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym, ul. Żwirki i Wigury 63

Celem konferencji była refleksja nad tym, jak skutecznie uczyć w Polsce komunikowania się z pacjentem, aby poprzez dydaktykę poprawiać jakość relacji między chorymi i personelem medycznym, a tym samym podnieść skuteczność procesu leczenia.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Mirosław Wielgoś.