Organizatorzy

Organizatorami IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Komunikacja w medycynie" są:

 • Studium Komunikacji Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN
 • Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski
 • Pracownia Komunikacji w Medycynie, Collegium Medicum UMK
 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej
 • Polskie Stowarzyszenie Balintowskie

Komitet organizacyjny:

 • dr Marta Chojnacka-Kuraś – sekretarz
 • dr Antonina Doroszewska – przewodnicząca 
 • dr Katarzyna Jankowska
 • lek. Roman Koński
 • lek. Michał Nowosielski
 • lek. Agnieszka Oronowicz-Jaśkowiak
 • mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
 • dr hab. Joanna Pazik
 • mgr Magdalena Szwalgin
www.skmwum.pl